PERSONALO ĮVERTINIMAS

Darbuotojų (kandidatų) vertinimas tikslingas ir naudingas, kai:
  • renkate naują darbuotoją. Jūs turite pasirinkę kelis kandidatus laisvai darbo vietai užimti ir norite turėti išsamią informaciją apie jų asmenybines savybes, motyvaciją būsimam darbui, juos palyginti;
  • norite išsiaiškinti esamų darbuotojų stipriąsias ir silpnąsias vietas, jų atitikimą užimamoms pareigoms;
  • formuojate darbuotojų rezervą;
  • norite užtikrinti sklandų komandos darbą, žinant kiekvieno komandos nario potencialą;
  • planuojate laisvą darbo vietą pasiūlyti esamiems darbuotojams (pvz., renkamas kandidatas iš vidinių įmonės resursų vadovo vietai užimti).

Darbuotojų (kandidatų) vertinimas apima:
  • interviu su darbuotoju (kandidatu);
  • psichologiniai testai, leidžiantys nustatyti:
     - bendruosius gebėjimus ir asmenybines savybes (dominavimo, visuomeniškumo, savarankiškumo, atsakomybės, pasitikėjimo savimi, savikontrolės, lankstumo įvairiose situacijose lygį, gebėjimą įsigyti statusą, veiklos efektyvumą dirbant komandoje ir savarankiškai ir pan.); 
     - vaidmenį komandoje (lyderis, vykdytojas, novatorius ir pan.),
     - motyvaciją būsimam darbui.

Pristatoma asmenybinė kandidato (darbuotojo) charakteristika, rekomendacijos darbuotojo valdymui, ugdymui, motyvacijai.
Darbų trukmė 3 - 4 val./1 žmogui.

Be to, galima įvertinti darbuotojų (kandidatų) vadovavimo įgūdžius, konfliktų sprendimo stilių, intelekto struktūrą, kūrybiškumą, derybų įgūdžius ir pan.