PSICHOLOGINIS KLIMATAS

Organizacijos psichologinio klimato tyrimas. Psichologinio klimato diagnostinis tyrimas atliekamas esant nepatenkinamam psichologiniam klimatui organizacijoje (įtampai, nepasitikėjimui ir pan.). 

Šis tyrimas leidžia diagnozuoti kolektyvo narių tarpusavio santykių kokybę, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes bei perspektyvas.

Po tyrimo pateikiamos rekomendacijos psichologinio klimato gerinimui, tiesiogiai įtakojančiam organizacijos veiklos rezultatus.