KONSULTACINIAI PROJEKTAI

Organizacijos sėkmę lemia ne vien sėkmingai suformuota komanda, bet ir nuolatinis stebėjimas, kas šiandien šiai komandai svarbu, kokie pagrindiniai motyvatoriai skatina komandos narius atiduoti save darbui visu 100 procentų. Tokius darbus esame pasiruošę atlikti mes.

Vykdomi projektai:
  • Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas
  • Organizacijos psichologinio klimato tyrimas
  • Organizacijų konsultavimas personalo valdymo klausimais


Atlikti projektai leidžia:
  • identifikuoti organizacijos, jos narių poreikius;
  • įvertinti esamą situaciją organizacijoje (silpnąsias ir stipriąsias puses);
  • rekomenduoti reikalingus strateginius ir operatyvinius organizacinius pakeitimus;
  • įvertina organizacinio pasikeitimo procesus.